Sanal Hayat Danışmanı Nedir?

"Sanal Hayat Danışmanı" yerel esnafa, kurumlara ve kişilere sanal hayat olarak tabir ettiğimiz web sitesi, sosyal platformların (Facebook, Twitter, Instagram vs.) nasıl verimli kullanılacağı konusunda destek veren kişidir. Ayrıca almış olduğu eğitim ile gönülden gönüle en güzel iletişim köprülerini kurmayı hedefleyen Halkla İlişkiler Uzmanıdır. (Ücretli Çözüm Ortaklığı)

KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm

Takviye Kuvvet KOBİ'ler için doğru teknolojiyi doğru yerde kullanmalarını sağlayarak gelişim ve dönüşüm süreçlerinde işletmelerin yanında yer alır. KOBİ'lere özel çözümler sunmakla kalmaz e-ticaret ve dijitalleşme eğitimleri ile bir nevi dijital mentorluk desteği sunar. Ayrıca adli davalık olunan konularda yeni iletişim köprüleri inşa ederek suhulet sağlamaya niyetlidir.

Şahıslar ve Topluluklar için

Kişilerin sosyal medyayı çıkarları doğrultusunda kullanmaları ve kişisel hedefleri için doğru topluluklarla iş birliği yapmaları noktasında bilinçlendirici faaliyetler sunar. En önemlisi kişilerin sosyal medyada Allah'ın rızasını nasıl arayacağı soruna özel yanıtlar ile danışmanlıklar sunmaktadır.

Anne-Baba ve Çocuklar için

Gelecek nesillerimizin sağlıklı iletişimi için tüm küçüklerimizin sanal hayatlarına dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu sebeple Dünya'da Takviye Kuvvet olarak Ebeveynlere çocukları için Sanal Hayat Danışmanlığı hizmeti verilmektedir. Bu konuda stratejik olarak örnek alınan kişiler geçmiş ecdadımızdır. Boşanma evresine gelmiş evliliği kurtarmak için en iyi iletişim stratejilerini kullanmayı ve eşlere Allah'ın izni ile ikinci baharlarına niyet etmelerine vesile olmaya çalışmaktadır.